Dzierżawa koni sportowych

Oferta dzierżawy koni sportowych skierowana jest do wszystkich amatorów jeździectwa którzy nie mają wystarczających środków na zakup własnego konia lub sprecyzowanych planów na przyszłość.

Dzierżawa łączy wszystkie zalety posiadania własnego konia z jednoczesnym brakiem ryzyka wynikającego z:
   - zakupu nieodpowiedniego wierzchowca tj. źle dobranego pod względem temperamentu, doświadczenia, zdrowia lub innych cech
   - ewentualnej konieczności leczenia zakupionego konia oraz w każdym wypadku ponoszenia stałych kosztów profilaktyki weterynaryjnej
   - konieczności utrzymania konia w sytuacji zmiany planów związanych z kontynuowaniem nauki lub doskonalenia jazdy konnej

W ramach warunków dzierżawy ko
ń pozostaje w KJ Pepeland, który zapewnia jego utrzymanie gwarantując boks, pełne wyżywienie, stałą opiekę weterynaryjną, możliwość korzystania z pełnej infrastruktury hodowlanej i sportowej.

Dzierżawca posiada wyłączne prawo do użytkowania konia wraz z możliwością wykorzystywania go w celu treningu sportowego, udziału w zawodach oraz innych imprezach jeździeckich wg uzgodnionego wcześniej z KJ Pepeland kalendarza startów.

W przypadku koni rekreacyjnych dzierżawca posiada wyłączne prawo do użytkowania konia dla celów nauki i doskonalenia jazdy konnej przez dowolną ilośc godzin w tygodniu w ramach samodzielnie wybranych zajęć (jazd na ujeżdżalni, padoku, w terenie).

KJ Pepeland posiada bogatą ofertę koni i kucy sportowych i rekreracyjnych co daje każdemu zainteresowanemu możliwośc indywidualnego wyboru konia dla siebie.

Nie masz pieniędzy na zakup włąsnego konia?
Pragniesz podnosić swoje umiejętności jeździeckie w ramach treningu sportowego?
Marzysz o startach w zawodach?


Skorzystaj z naszej oferty dzierżawy koni sportowych!